Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να λάβει ένας άνεργος το Δώρο Χριστουγέννων και