Ποιοί χώροι χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία ενός μουσείου;