Πως υπολογίζουμε το εμβαδόν ενός κύκλου;

Πως υπολογίζουμε το εμβαδόν ενός κύκλου;

Απαντήσεις: 1

εμβαδόν κύκλου [ Ε = π*R2 ] όπου π = 3,1415926535 και R η ακτίνα του κύκλου
04.01.2013 894

Σχετικά: Πως υπολογίζουμε το εμβαδόν ενός κύκλου;

Κατηγορία: Εκπαίδευση

Πως υπολογίζω το εμβαδόν ενός τετραγώνου; ...

Πως υπολογίζω το εμβαδόν ενός τριγώνου; ...

Πως υπολογίζω το εμβαδόν ενός τραπέζιου; ...

πως υπολογίζεται το μικτό εμβαδόν ενός διαμερίσματος και πως το καθαρό; ...

Πως μετράμε το εμβαδόν ενός διαμερίσματος, με τους εξωτερικούς τοίχους ή χωρίς; ...

Ποιο είναι το μέγεθος ενός φυσιολογικού πέους; ...

Πώς μπορείς να μετρήσεις τη μεγαλύτερη και τη μικρότερη διάσταση ενός αβγού; ...

Πώς μπορείς να μετρήσεις τη μεγαλύτερη και τη μικρότερη διάσταση ενός αβγού; ...

Ποιο πρέπει να είναι το ύψος ενός γραφείου για να δουλεύω όρθιος και όχι καθιστός; ...

Σκοπεύω να υιοθετήσω το σκύλο ενός φίλου, αλλά γίνεται πολύ μαλλιαρός, που μπορώ ...