Πότε ακριβώς καταβάλλεται το επίδομα ανεργίας;

Πότε ακριβώς καταβάλλεται το επίδομα ανεργίας;

Απαντήσεις: 1

Η καταβολή των μηνιαίων επιδομάτων γίνεται πλέον μια φορά την εβδομάδα και συγκεκριμένα την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε εβδομάδας (Παρασκευή) με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού κάθε δικαιούχου. Η πίστωση περιλαμβάνει τις αξιώσεις που αφορούν στις ημέρες Δευτέρα έως Κυριακή, δηλαδή το επίδομα καταβάλλεται δεδουλευμένο Δευτέρα έως Παρασκευή και προπληρώνεται το Σάββατο και η Κυριακή.
10.06.2015 9506

Σχετικά: Πότε ακριβώς καταβάλλεται το επίδομα ανεργίας;

Κατηγορία: Εργασία

Πώς και πότε αρχίζει να καταβάλλεται το επίδομα; ...

Κάθε πότε πρέπει να εμφανίζομαι στον ΟΑΕΔ προκειμένου να πιστώνεται το επίδομα ...

Πώς υπολογίζεται και σε τι ποσό ανέρχεται το επίδομα ανεργίας; ...

Πόσο είναι το ποσο για το επίδομα ανεργιας το 2013 ...

Είμαι επιδοτούμενος άνεργος και επιθυμώ να μεταβώ σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ για ...

Θέλω να καταθέσω αίτηση για επίδομα ανεργίας. Μπορώ να εξουσιοδοτήσω κάποιον να ...

Είμαι εποχιακά απασχολούμενος. Εφόσον υπάρχει το όριο των 450 (ή 400) ημερήσιων ...

Πότε διακόπτεται η επιδότηση ανεργίας; ...

Πότε δικαιούμαι να λάβω επίδομα; ...

Η μισθοδοσία καταβάλλεται κανονικά; ...