Σε ένα καινούριο smartphone θεωρητικά ποιες εφαρμογές είναι απαραίτητες και ποιες