Τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά την 21η Φεβρουαρίου στα Γιάννενα;