Τι κοινό έχουν οι δημόσιοι υπάλληλοι και τα σπερματοζωάρια;