Το δώρο Πάσχα πως μπορώ να το υπολογίσω;

Το δώρο Πάσχα πως μπορώ να το υπολογίσω;
Απαντήσεις: 1

Για να υπολογίσεις το ποσό του Δώρου Πάσχα αρχικά θα πρέπει να εργάζεσαι από την 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου 2013. Εαν κάποιος εργάζεται ολόκληρο το παραπάνω χρονικό διάστημα δικαιούται να λάβει μισό μηνιαίο μισθό αν αμείβεται με μισθό και αν κάποιος αμείβεται με ημερομίσθιο 15 ημερομίσθια.
14.04.2013 2071

Σχετικά: Το δώρο Πάσχα πως μπορώ να το υπολογίσω;

Κατηγορία: Εργασία

Πότε μπαίνει το Δώρο Πάσχα (2013); ...

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να λάβει ένας άνεργος το Δώρο Χριστουγέννων και ...

Κόστος κατασκευής σκεπής. Πως μπορώ να υπολογίσω το κόστος των υλικών για την ...

Πως μπορώ να βάψω αυγά για το Πάσχα με φυσικό τρόπο; ...

Πως μπορώ να υπολογίσω σε χρήμα την κατανάλωση των αερόθερμων και των ...

Πως μπορώ να υπολογίσω πόσες θερμίδες χρειάζομαι τη μέρα έτσι ώστε να μην παίρνω ...

Έχω ένα GPS GARMIN για το αυτοκίνητο, το είχα πάρει το 2009 ή το 2010, προφανώς οι χάρτες του ...

Πότε είναι το Πάσχα των Καθολικών το 2013; ...

Πότε είναι το καθολικό Πάσχα το 2013; ...

Πότε είναι το Πάσχα το 2013; ...