Ερωτήσεις και απαντήσεις για Ηλεκτρονικά.


Ενδέχεται να λαμβάνετε ενημερώσεις

Να πάρω 2D τηλεόραση η 3D? ...

1 Απαντήσεις | 21.11.2012